Events 2018-04-02

2018-04-02 / Region of Kosice, Slovakia, Informácie: Jana Kovaľová 0907 997 879 Viac tu: https://www.kststrazske.sk/novinky/

Viniansky hrad - veľkonočný výstup
Initiative: Klub slovemskych turistov Strazske

2018-04-02 / Hungary

Public and Relig. Holidays

2018-04-02 / Slovakia

Veľkonočný pondelok